Temamøte

Seniorer i pleie- og omsorgssektoren

Seminar for inviterte representanter fra partene i arbeidslivet.

23

NOV

2021

Foto: iStock

Dato: 23. november 2021

Senter for seniorpolitikk inviterer aktuelle representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, fra bransjeprogrammet for sykehjem i IA og andre ressurspersoner til et temamøte om seniorer i pleie- og omsorgssektoren.

Her kan du lese rapporten, Det erfarne blikket, Fafo