Seniorer klar for nye oppgaver eller «Utgått på dato»?

- Vi må ikke definere folk som «utgått på dato», dagens voksne og eldre arbeidstagere er kvalifiserte og kompetente til både å ta nye jobber og kunne jobbe på nye måter (statsminister Erna Solberg i Af

13

OKT

2016

Dato: 13. oktober 2016

Tid: kl.12:00

Program:Møteleder: seniorrådgiver Olav Eikemo, Senter for seniorpolitikk Karriereplanlegging for seniorer – hvorfor og hvordan kan dette bidra til gode senkarrierer?  V/ Kari Østerud, direktør Senter for seniorpolitikk og administrerende direktør Einar Wergeland Jenssen fra AS3 Ble det noen «ny giv i jobben»? Hvilke erfaringer har programdeltagere og bedrifter som deltok i pilotprosjektet v/HR-sjef Hille Kronstad Oslo Børs, HR-sjef Ellen Brekke NRK og professor Petter Øyan HIOA Pilotprosjektet: Program og erfaringer ved prosjektansvarlige Sissel Brune Henriksen og Nils Bang-Johansen Kommentarrunde ved professor Reidar Mykletun som har evaluert programmet, representanter fra deltagerbedriftene og fagsjef Olav Kvam fra Spekter og spesialrådgiver Synnøve Konglevoll fra LO Kommentarer og spørsmål fra salen og avrunding