Seniorpolitisk barometer på trøndersk

Vi blir stadig flere eldre i Norge, og mange av oss jobber lenger enn tidligere. Tid: Torsdag 5. oktober 2017 kl. 9-12Sted: Kimen Kulturhus, StjørdalPåmeldingsfrist: 28. september 2017 kl. 12 

5

OKT

2017

Dato: 5. oktober 2017

Tid: kl.12:00

Seniorpolitisk barometer er en spørreundersøkelse som kartlegger holdninger og handlinger knyttet til dette. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag av Senter for seniorpolitikk.Vi inviterer til lunsjseminar der vi ser nærmere på hvilke muligheter og utfordringer dette gir for virksomhetene og for den enkelte senior. Program og påmelding