Bedriftsrådgivning

Skal vi komme til dere?

Trenger du eller din virksomhet bedriftsrådgivning? Mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

10

NOV

2022

Jon Fjeldstad, seniorrådgiver

Dato: 10. nov-31 des 2022

Vi tilbyr tilpassede innlegg, kurs eller seminarer.

Målgruppene for våre kurs er bl.a.  ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte,  myndigheter m.fl.

Kunnskapen vi formidler er forskningsbasert. Vi kan bidra med innlegg på seminarer, konferanser, fagdager/temadager og nettverkssamlinger.

Les mer her!