Sluttpakker – HOT or NOT?

NAV Arbeidslivssenter Aust-Agder og Senter for seniorpolitikk inviterer til seminar om seniorpolitikk under omstillinger. Vi ser i dag en økende bruk av sluttpakker ved behov for nedbemanning. Hvilke økonomiske konsekvenser har slike sluttpakker for arbeidstaker og arbeidsgiver?

17

AUG

2016

Dato: 17. august 2016

Tid: kl.12:00

Onsdag 17. august 2016 kl. 14:30 – 16:00Sted: Kantinen, NAV, Nedre Tyholms vei 13, ArendalProgram14:30 Velkommen v/Øyvind Steinklev NAV Arbeidslivssenter Aust-Agder14:40 Utfordringer i det norske arbeidsmarkedet v/partner og sjeføkonom Terje Strøm, NyAnalyse15:00 Hvilke sluttpakker tilbys, og hvilke konsekvenser har de for den enkelte og bedriften? v/partner og daglig leder Trond Tørstad, Vivens15:20 Er sluttpakker en god løsning når nedbemanning er nødvendig? Kommentarer ved partene i arbeidslivet i Aust-Agder og påfølgende paneldebatt.Paneldeltakere: Terje Strøm, NyAnalyse Trond Tørstad, VivensAgnes Norgaard, LO Siri Mathiesen, NHOPaneldebatten ledes av Nina Zachariassen16:00 Avslutning og takk for i dag v/Øyvind Steinklev NAV Arbeidslivssenter Aust-Agder