Sølv i håret, gull for Norge – et frokostseminar om seniorgründere

Eldre gründere gjør det bra! Hver fjerde gründer i Norge er over 50 år. Vi har kartlagt oppstartsbedrifter i aldersperspektiv, og inviterer deg til et frokostseminar hvor vi deler våre funn, og ser fremover:Hvordan kan vi få flere eldre til å tenke gründerskap? Egne bedrifter eller sammen med unge gründere? Tid: Mandag 12. februar kl 9.00 -10.30 (frokost serveres fra kl. 8.30)  Sted: Innovasjon Norge, Akersgata 13

12

FEB

2018

Dato: 12. februar 2018

Tid: kl.12:00

I tillegg til vertskapet Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk og Anita Krohn Traaseth, direktør i Innovasjon Norge, får du høre vår nye eldreminister Åse Michaelsen, Terje Strøm, leder i Ny Analyse, Tor Haugenes på BI og gråhårede gründere, som alle deltar i en paneldebatt for å peke på veien videre.Påmelding senest fredag 9. februar 2018Velkommen!Med hilsen Kari Østerud og Anita Krohn Traaseth