Spør oss om råd

Bedriftsrådgivning til ledere, HR-medarbeidere og tillitsvalgte i organisasjoner eller virksomheter som trenger praktisk bistand til hvordan man går fram for å utvikle seniorpolitikk i praksis.

Kari Østerud, direktør SSP

Dato: 1-31 juli 2020

Kontakte Senter for seniorpolitikk. Vi gir råd og veiledning i hvordan virksomheten kan komme i gang med arbeidet, og vi kan støtte opp om prosesser og aktiviteter.

Du kan gjerne be om et digitalt møte via Teams eller Zoom.

Eller ta kontakt via våre mobiltlf. eller sentralbord tlf 23 15 65 50.

Klikk her for å sende skjema.