Still Crazy After All These Years

Nav Arbeidslivssenter Trøndelag og Senter for seniorpolitikk inviterer til konferanse på Scandic Hell Hotell.Tirsdag 6. november 2018. Vi jobber for å øke yrkesaktiviteten for seniormedarbeidere! Hvor høyt kan vi nå? Hvor langt kan vi gå? Deltakeravg. kr 990,- inkl lunsj. Bindende påmelding.Link til påmelding  innen 22 10 18

6

NOV

2018

Dato: 6. november 2018

Tid: kl.12:00

09.30 Registrering og mingling 10.00 Velkommen 10.15 Kari Østerud, direktør SSP Delmål 3 – en seier for IA-avtalen 10.45 Pause 11.00 Anders Fremming Andersen, avd dir Kompetanse Norge Kompetansepolitikk, for alle – alltid! 11.45 Pause 12.00 Anne Inga Hilsen, forsker Fafo Taus kunnksap og erfarne ringrever i norsk arbeidsliv – Hva vet vi om seniorkompetanse? 12.40 Jannicke Ettema, seniorrådgiver Direktoratet for Arbeidstilsynet Hvordan ser seniorkompetansen ut i Arbeidstilsynet? Slik har vi meislet ut seniorpolitikk hos oss! 13.00 Lunsj 14.00 Jon Hippe, forskningsleder Fafo Vil ny offentlig tjenestepensjon gjøre jobben? Lengre arbeidsliv for offentlig ansatte? 14.45 Egil «Drillo» Olsen, tidl. landslagssjef og professor Erfaringsbasert kompetanse i ny karriere (som kommentator) 15.30 Slutt og vel hjem!