Teknologi og emosjonelle belastninger i helse- og sosialsektoren

 Hvordan kan teknologi påvirke emosjonelle belastninger i helsesektoren? FrokostseminarTid: 19. september 2017, kl. 8.00-11.00Sted: Stami, Gydas vei 8 i Oslo

19

SEP

2017

Dato: 19. september 2017

Tid: kl.12:00

Hør hvordan teknologi i helse- og sosialsektoren kan påvirke ansattes arbeidsbelastning og helse.Seminaret er først og fremst myntet på ledere og ansattrepresentanter i kommunale og private helse- og sosialtjenester.Se program og meld deg påFrokostseminaret er gratis!