Utfordringer som følge av aldringen i befolkningen

Regjeringen legger fram en ny perspektivmelding i 2017. Dette er det tredje av fire åpne seminarer om sentrale og langsiktige utfordringer.

31

MAR

2016

Dato: 31. mars 2016

Tid: kl.12:00

Foredragsholderne er Knut Røed, Frischsenteret, Espen R. Moen Handelshøgskolen BI, Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk, Kåre Hagen, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved HiOA,Nils Erik Ness, Norsk Ergoterapeutforbund og Hege Gabrielsen, PwC Consulting.ProgramTid: Torsdag 31. mars kl. 08.15-10.30Sted: Akersgt. 64-68. Aud. HovedbøletPåmelding: fmv@fin.dep.no Temaene på de to neste seminarene er:7. juni: Innvandring og integreringI september: Hvordan kan norsk økonomi møte lavere oljepris?