Utvidet seminar for styret i SSP

Utvidet styreseminar - halv dag for styremedlemmer og varamedlemmer.

24

AUG

2017

Dato: 24. august 2017

Tid: kl.12:00

Torsdag 24. august kl. 13:00-20:00