Sammenstilling av kunnskap

Kompendium med kunnskap om seniorer i arbeidslivet

Senter for seniorpolitikk utga i forbindelse med Jubileumsåret 2019, ett kompendium med sin forskning og kunnskaps-oppsummeringer fra de siste tre årene.

Av seniorpolitikk, 21. oktober 2019

Berit-Solli
Kommunikasjonsrådgiver Berit Solli. (Foto: Øyvind Haug)

Senter for seniorpolitikk har samlet sammendragene fra forskningsrapporter gjennom tre år.

Les om ulike bransjer, hjerneforskning, med mer!

Se rapportene i sin helhet her.