Sammenstilling av kunnskap

Kompendium med kunnskap om seniorer i arbeidslivet

Senter for seniorpolitikk utga i forbindelse med Jubileumsåret 2019, ett kompendium med sin forskning og kunnskaps-oppsummeringer fra de siste tre årene.

Av seniorpolitikk, 21. oktober 2019