Sammenstilling av kunnskap

Kompendium med kunnskap om seniorer i arbeidslivet

Senter for seniorpolitikk utga i forbindelse med Jubileumsåret 2019, ett kompendium med sin forskning og kunnskaps-oppsummeringer fra de siste tre årene.

Av seniorpolitikk, 21. oktober 2019

Senter for seniorpolitikk har samlet sammendragene fra forskningsrapporter gjennom tre år.

Les om ulike bransjer, hjerneforskning, med mer!

Se rapportene i sin helhet her.