Nøkkeltall for 2021

Fakta om seniorer i arbeid

Denne faktasiden er under arbeid, blir ferdig midt i oktober. Her kommer oppdatert statistikk om arbeidstakere over 55 år i Norge.

Av Berit Solli, 6. oktober 2021

Statistikk

Vi har samlet noen nøkkeltall om seniorer i arbeidslivet. (Foto: iStock)

Antall

Antall senior arbeidstakere.

Hvor seniorer jobber.

Andeler arbeidstakere

Andel arbeidstakere av seniorbefolkningen.

Andeler seniorer

Andel seniorer av arbeidsstokken.

Fakta

Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå.