Nøkkeltall

Fakta om seniorer i arbeid

Tall om arbeidstakere over 55 år i Norge. Antall, andel, fylkesnivå:

Av Berit Solli, 2. februar 2022

Statistikk

Vi har samlet noen nøkkeltall om seniorer i arbeidslivet. (Foto: iStock)

Her har vi samlet noen nøkkeltall om den norske arbeidsstyrken over 55 år. Kilder er statistikkbanken i Statistisk sentralbyrå og NAV.

609.323 arbeidstakere over 55 år

I følge registerbasert sysselsettingsstatistikk er 2 762 175 nordmenn i jobb pr 4. kvartal 2021.

Av dem er 609.323 arbeidstakere over 55 år. Av dem igjen er 526.000 personer mellom 55 og 66 år (283.000 menn og 243.000 kvinner), og 83.000 mellom 67 og 74 år. (Alle tall avrundet til nærmeste tusen.)

Se antall innbyggere totalt hos Statistisk sentralbyrå her.

De 593.000 seniorene utgjør 22,1 prosent av arbeidsstokken totalt (23,2 prosent av mennene og 20,9 prosent av kvinnene). (4. kvartal 2020, SSB)

Arbeidsstokken over 55 år øker

Flest seniorer jobber i Innlandet

Innlandet er det fylket med størst andel eldre arbeidstakere, med 26,6 prosent av de sysselsatte er over 55 år. (4. kvartal 2020, SSB)

Fakta

Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå og NAV.