Landnotat

OECD om Aldring, Arbeid og Pensjon

Hva kan OECD fortelle om aldring, arbeid og pensjon? Hva kan vi lære av andre land? Dette notatet gir en oversikt over aktuelle prosjekter, dokumenter og tilrådinger fra OECD som gjelder aldrende befolking, sysselsetting og pensjonering blant eldre, sett med litt «norske øyne». Norge og Norden kommer for det meste relativt godt ut ved slike sammenligninger og analyser. Men også vi kan bli bedre. Det gjelder ikke minst evnen til å håndtere store omstillinger og nedbemanninger i arbeidslivet. Slik at flere kan komme i ny jobb og karriere og færre må gå for tidlig ut av arbeidslivet via uføretrygd o.l.

Av Berit Solli, 21. oktober 2019

Les notatet her.

Bjørn-Halvorsen
Senter for Seniorpolitikk, Bjørn Einar Halvorsen, seniorrådgiver, © Foto Dag W. Grundseth Bildet må ikke publiseres i noen form, elektronisk eller på trykk uten avtale med fotograf. 2018