Landnotat

Om aldring, arbeid og pensjon i Island

Vi er i denne artikkelen mest opptatt av den svært høye og stabile sysselsettingen blant seniorer/eldre i alderen 55-75 år. For det andre Island har gjennomført de desidert kraftigste omstillingene i økonomien, men uten at dette har gått nevneverdig ut over seniorsysselsettingen. Hva er årsakene? Hva er drivkreftene? Èn hovedårsak synes å stå fram som den mest plausible: Nemlig tradisjonelle holdninger om at arbeid har egenverdi, og at alle forventes å bidra etter evne. En høy arbeidsmoral, arbeidsglede og aldersnøytrale holdninger og atferd i arbeidsmarkedet, både blant eldre selv og blant arbeidsgivere og ledere. Alder er stort sett ikke noe tema i arbeidslivet i Island.

Av Berit Solli, 18. oktober 2019