Landnotat

Om aldring, arbeid og pensjon i Nederland

Sysselsettingen blant seniorer 55-70 år er sterkt stigende i Nederland – sterkere enn i Norge. Men det er også mange langtids ledige seniorer, og mange med usikre og svakt regulerte arbeidsforhold. Det er satt i verk mange reformer og programmer for å styrke seniorsysselsettingen i Nederland. Uførepensjoner og andre førtidspensjoner er strammet inn eller faset ut. Pensjonsalderen heves. Diverse arbeidsmarkeds- og arbeidslivsprogrammer er i innført i samarbeid mellom myndighetene og arbeidslivets parter for å stimulere til et lengre og bedre arbeidsliv blant eldre. Arbeidsgivere er blitt mer opptatt av å fremme lange og gode arbeidsliv for sine ansatte. Reformene og programmene har bidratt til endrete holdninger og atferd og til sterk vekst i seniorsysselsettingen i Nederland i de senere årene.

Av Berit Solli, 18. oktober 2019