Arbeidsmiljøets betydning for seniorer

Arbeidsmiljøets betydning for fastholdelse av eldre arbeidstakere. Nasjonal rapport som del av et nordisk prosjekt (Nordisk Ministerråd).

Av admin_senior, 1. mai 2017

Av Tove MidtsundstadIngrid Sivesind Mehlum og
Anne Inga Hilsen

Les rapporten her

Arbeidsmiljøet er sjelden den eneste årsaken til førtidspensjonering. I de fleste tilfeller samhandler arbeidsmiljø med en rekke andre faktorer på mikro (individ helse, økonomi etc.), meso (arbeidsplass, familie og nært sosialt nettverk) og makro (trygdesystemet, arbeidsmarkeds-lovgivning og regulering) nivåer i beslutningen om å gå av med pensjon eller fortsette i arbeid.


Les mer på FAFO sine sider

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

*

Her finner du flere forskningsrapporter