Ny kompetanse

Den digitale senior

Digitale ferdigheter og kompetanse. Hvilke kompetansebehov har arbeidslivet som følge av digitalisering og automatisering? Prosjektet beskriver digitaliseringens andre bølge og gir en trendanalyse. Hva er fremtidige kompetansebehov og hvilke konsekvenser har dette for arbeidslivspolitikken?

Av seniorpolitikk, 1. november 2017

Digitale ferdigheter og kompetanse. Hvilke kompetansebehov har arbeidslivet som følge av digitalisering og automatisering? Prosjektet beskriver digitaliseringens andre bølge og gir en trendanalyse. Hva er fremtidige kompetansebehov og hvilke konsekvenser har dette for arbeidslivspolitikken?