Ny kompetanse

Den digitale senior

Digitale ferdigheter og kompetanse. Hvilke kompetansebehov har arbeidslivet som følge av digitalisering og automatisering? Prosjektet beskriver digitaliseringens andre bølge og gir en trendanalyse. Hva er fremtidige kompetansebehov og hvilke konsekvenser har dette for arbeidslivspolitikken?

Av admin_senior, 1. november 2017

Digitaliseringens konsekvenser for arbeidslivspolitikken

Dette prosjektet er gjennomført av inFuture AS på oppdrag fra Senter for Seniorpolitikk i perioden mars til oktober 2017. Hensikten med prosjektet er å avdekke trender i digitaliseringens andre bølge og konkretisere nye kompetansebehov, samt gjøre betraktninger på mulige konsekvenser av disse trendene for arbeidslivspolitikken.

Trender og fremtidsbilder

Prosjektet har også visualisert fremtidsbilder for varehandel og helse for å belyse hvordan trendene påvirker dagens arbeidsmarked, og hvordan arbeidslivspolitikk og ny kompetanse kan spille inn mot arbeidsgivere- og takere.

I prosjektet har inFuture anvendt egenutviklet metodikk for fremtidsstudier, basert på internasjonal forskning på området i kombinasjon med to tiårs praktisk erfaring med feltet. Erfaringer fra tidligere prosjekter er benyttet som innsatsfaktorer.

Les rapporten her

*

Digitaliseringens andre bølge danner byggestener for innovasjon, og forenklet innovasjon for små aktører.


‒ En gründer kan fokusere på egne idéer og sette ut logistikk, regnskap og distribusjon til andre aktører i feks. formidlingsøkonomien.


‒ Infrastruktur, kapital, kunnskap og markedstilgang er enklere tilgjengelig, og setter forsvarsverket og stordriftsfordelene til etablerte aktører under press.


Beskrivelse

▪ Endringene skjer i et økende tempo, og etablerte selskap og deres ansatte må tilpasse seg hurtigere og ha økt smidighet/agilitet

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

*

Her finner du flere forskningsrapporter