Omstilling

Et arbeidsliv under omstilling: Er det plass for seniorene?

Anders Underthun og forskerkolleger fra AFI og Nova v/OsloMet, har undersøkt hvordan eldre arbeidstakere blir håndtert i ulike omstillingssituasjoner.

Av Berit Solli, 29. oktober 2021

Forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet Anders Underthun (foto: Benjamin A. Ward)

Rapporten er utarbeidet av blant annet Anders Underthun ved AFI/OsloMet.

Les rapporten her

I rapporten er det behandlet temaer som rekruttering, kompetanseutvikling og nedbemanning. Rapporten diskuterer hvordan arbeidsgivere eller virksomheten håndterer seniorer i omstillingssituasjoner.


Arbeidsgiver kan sies å ha tre hovedstrategier for håndtering av seniorer i en omstillingssituasjon.

Eksisterende kompetanse

Den første strategien bygger på at virksomheten er tilfreds med og avhengig av kompetansen til en senior. Og hvor den eksisterende kompetansen (uten endring) sees på som svært verdifull i en
omstillingssituasjon.

Ny kompetanse

Den andre strategien innebærer at arbeidsgiver ønsker at senioren fortsetter i virksomheten. Men med ny kompetanse eller nye arbeidsoppgaver fordi virksomheten er avhengig av det i en omstillingssituasjon.

Avgang

Den tredje strategien er at arbeidsgiver ikke ønsker å beholde senioren gjennom omstillingen. Og at alternativer da er ufrivillig avgang (oppsigelse) eller frivillig avgang (sluttpakke/sluttordning).

Seniorenes egne ønsker

Tilsvarende kan seniorer gå inn i omstillinger med lignende eller motsatte ønsker og strategier. Enkelte seniorer ønsker å fortsette i arbeidslivet, men ønsker ikke å gjennomføre større kompetanseendringer eller få nye arbeidsoppgaver.

Andre seniorer ønsker å heve eller endre sin kompetanse for å være bedre rustet de siste årene i arbeidslivet. Og/eller tilpasse seg virksomhetens omstillingsbehov.

Det er også seniorer som ønsker seg ut av arbeidslivet eller søker andre jobber andre steder enn virksomheten de er en del av nå.

Les mer her!