Arbeidstakere over 67 år

Exit Age-prosjektet

ExitAge-prosjektet handler om de eldste yrkesaktive. Prosjektet, som er finansiert av Norges forskningsråd, er et samarbeid mellom NOVA og AFI ved OsloMet, samt Senter for seniorpolitikk og Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Her publiserer vi forskningsrapportene fortløpende.

Av admin_senior, 6. mars 2020