HR-funksjonens rolle i seniorpolitikken

Dette prosjektets hovedformål er å undersøke hvordan HR-funksjoner utøves i kunnskapsbedrifter og hvordan HR-praktikerne i disse virksomhetene innretter seg i forhold til aldring.

Av seniorpolitikk, 1. november 2015