Hva er seniorkompetanse?

«Seniorkompetanse er et honnørord som gjerne blir brukt når man skal verdsette lang erfaring. Men hva legges i begrepet seniorkompetanse? I denne rapporten har vi utforsket hva seniorkompetanse består av og hvordan den utspiller seg i praksis på en stor arbeidsplass som St. Olavs Hospital»

Av seniorpolitikk, 1. januar 2016