Hvem er de nye seniorene?

I hvilken grad fanges forbedringer i levealder og helse opp i dagens norske samfunnsdebatt om eldre som framtidig problem eller ressurs? Hvor går skillet mellom arbeid og velferd i framtida?

Av seniorpolitikk, 20. november 2018

Tankesmien Agenda: Hvem er de nye seniorene?

Dette notatet utforsker hva som kjennetegner dagens og framtidens seniorer og eldre, og hvordan de kan være en ressurs for samfunnet. Notatet er skrevet med økonomisk støtte fra Senter for seniorpolitikk.