#DE15BESTE

Hvordan skape gode senkarrierer

Hva skal til for at «de neste 15 årene av yrkeskarrieren kan bli de 15 beste?» Her får du historier fra 20 seniorer som har gjort sine grep, fra jobbskifte til å ta tak utfordringer i egen jobb og være åpen for ny læring.

Av seniorpolitikk, 1. desember 2018