#DE15BESTE

Hvordan skape gode senkarrierer

Hva skal til for at «de neste 15 årene av yrkeskarrieren kan bli de 15 beste?» Her får du historier fra 20 seniorer som har gjort sine grep, fra jobbskifte til å ta tak utfordringer i egen jobb og være åpen for ny læring.

Av admin_senior, 1. desember 2018

Av Anne Inga Hilsen, Fafo.

Les rapporten her

#de15beste

er en kampanje i regi av Senter for seniorpolitikk, og de har også finansiert denne undersøkelsen. Hva skal til for å skape gode senkarrierer? – det er spørsmålet som forsøkes besvart gjennom en intervjuundersøkelse med 20 seniorer i alderen 52–70 år.

Gode senkarrierer

forutsetter kompetanseutvikling hele veien, både for å lære noe nytt og for å mestre nye oppgaver og arbeidsområder. Selv der man ikke har gjort store endringer, har jobben endret seg med tiden, enten det er i form av omstillinger eller nye dataverktøy.

Livslang læring

har gitt seniorene erfaringer med at de kan lære noe nytt og en trygghet som gjør at de har grepet muligheten når nye utfordringer har dukket opp.


I intervjuene ble det spurt om de hadde noen gode råd til andre for å sikre en god senkarriere. Følgende punkter ble nevnt:


• «Hva skal til for at de 15 neste skal bli de 15 beste» er et spørsmål den enkelte bør stille seg selv, og det kan være et nyttig spørsmål i medarbeidersamtalen ved 50-årsalder.
• Støttende og positivt nettverk ble trukket frem som verdifullt. Snakk med dem rundt deg som kan støtte deg i å ta de nødvendige grep.
• Det er viktig å selv ta grep, spørre seg om man er på riktig sted, i riktig jobb. Hvis svaret er negativt, bør man aktivt lete etter alternativ, enten på nåværende arbeidsplass eller i annen jobb. Hvis svaret er positivt, bør man sørge for å ha en jobbsituasjon med utfordringer som sikrer faglig og personlig utvikling også i senkarrieren.

Du kan også ta kurset: Aktivt medarbeiderskap i senkarrieren

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

*

Her finner du flere forskningsrapporter