SAMMENSTILLING AV KUNNSKAP

Kompendium med kunnskap om seniorer i arbeidslivet

Senter for seniorpolitikk utga i forbindelse med Jubileumsåret 2019, ett kompendium med sin forskning og kunnskaps-oppsummeringer fra de siste tre årene.

Av Berit Solli, 21. oktober 2019

Senter for seniorpolitikk har samlet sammendragene fra forskningsrapporter gjennom tre år.

Les om ulike bransjer, hjerneforskning, med mer!

Kommunikasjonsrådgiver Berit Solli. (Foto: Sverre Chr Jarild)