Senior akademikere

Kompetanseutvikling og livslang læring blant seniorer innenfor akademikeryrker

Hvordan oppfattes og forvaltes kompetansen blant seniorer i akademikeryrker? Hvordan foregår kompetanseutviklingen i disse yrkene. Finner vi at det er spesielle hindringer for seniorene? Er det noen modeller for vellykket bruk av seniorers kompetanse innenfor akademikeryrker?

Av admin_senior, 14. september 2019

Av Dorothy Sutherland Olsen og Pål Børing

Les rapporten her

Endringer

Rapporten presenterer et bilde av en engasjert arbeidsgruppe som er opptatt av å videreutvikle seg. Og de ønsker å møte nye utfordringer på egen arbeidsplass. Vi ser også at de fleste jobber i ganske dynamiske arbeidsmiljøer. De må forholde seg til endringer i organisasjoner og markeder i tillegg til nye teknologier og nye arbeidsrutiner.

Kompetanseutvikling

Alle bedriftene vi snakket med, hadde fokus på kompetanseutvikling. Men strategier om kompetanseutvikling var ikke godt kommunisert til de ansatte. De fleste bedriftene hadde ikke noen kompetansetiltak rettet mot seniorer. Men de hadde mye fokus på kontinuerlig kompetanseutvikling for alle. I andre bedrifter blir de ansatte over 50 år oppmuntret til å ta sluttpakker, og dette gjelder også
akademikere.

– Akademikerne: – Vi må tenke nytt om kompetansepåfyll for seniorer. Les mer her!

Se opptak fra seminaret her! 

Hør sending på Holm NRK p1+ her!