Senior akademikere

Kompetanseutvikling og livslang læring blant seniorer innenfor akademikeryrker

Hvordan oppfattes, verdsettes og forvaltes kompetansen blant seniorer i akademikeryrker? Hvordan foregår kompetanseutviklingen i disse yrkene og er det spesielle hindringer? Er det noen modeller for vellykket bruk av seniorers kompetanse innenfor akademikeryrker?

Av seniorpolitikk, 14. september 2019

Hvordan oppfattes, verdsettes og forvaltes kompetansen blant seniorer i akademikeryrker? Hvordan foregår kompetanseutviklingen i disse yrkene og er det spesielle hindringer? Er det noen modeller for vellykket bruk av seniorers kompetanse innenfor akademikeryrker?