Entreprenørskap

Nyetableringer i Norge – kartlegging av entreprenørskap blant seniorer

Rapporten kartlegger gründerskap blant seniorer og analyserer hvordan nyetablerte bedrifter, fordelt etter alder, gjør det over tid med hensyn til vekst i omsetning og antall arbeidsplasser.

Av admin_senior, 1. februar 2018

Gründere over 50

At vi lykkes med privat jobbvekst vil være en forutsetning for å kunne bære utgiftene til velferdssamfunnet i fremtiden.

Starte egen virksomhet

I tilknytning til dette er det viktig at mange velger å starte sin egen virksomhet. Potensialet for dette er også stort blant seniorene i norsk arbeidsliv.

Vår gjennomgang viser at mange gründere er over 50 år når de starter egen virksomhet, og at flere av disse lykkes bra når vi måler etter vekst i omsetning og antall ansatte.

Rapporten er utarbeidet av: NyAnalyse v/ Terje Strøm, sjeføkonom, Rajee Sivam, seniorøkonom, Cassandra Velten, samfunnsøkonom

Les rapporten her

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

*

Her finner du flere forskningsrapporter