Entreprenørskap

Nyetableringer i Norge – kartlegging av entreprenørskap blant seniorer

Rapporten kartlegger gründerskap blant seniorer og analyserer hvordan nyetablerte bedrifter, fordelt etter alder, gjør det over tid med hensyn til vekst i omsetning og antall arbeidsplasser.

Av admin_senior, 1. februar 2018

Gründere over 50

At vi lykkes med privat jobbvekst vil være en forutsetning for å kunne bære utgiftene til velferdssamfunnet i fremtiden. I tilknytning til dette er det viktig at mange velger å starte sin egen virksomhet. Potensialet for dette er også stort blant seniorene i norsk arbeidsliv. Vår gjennomgang viser at mange gründere er over 50 år når de starter egen virksomhet, og at flere av disse lykkes bra når vi måler etter vekst i omsetning og antall ansatte.

Les mer om gründerskap blant seniorer her

Rapporten er utarbeidet av: NyAnalyse v/ Terje Strøm, sjeføkonom, Rajee Sivam, seniorøkonom, Cassandra Velten, samfunnsøkonom

Les rapporten her