Pensjonsuttak før fylte 67 år – Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2015

Rapporten gir en oversikt over tidligpensjoneringen blant ansatte i alderen 50–67 år innen KS’ tariffområde for perioden 2002–2015, og beskriver endringer i forventet pensjoneringsalder, pensjoneringsrater og bruk av ulike tidligpensjonsordninger etter alder, kjønn og yrke.

Av seniorpolitikk, 1. mars 2017