NORDISKE SENIORER

Rapport 12: Seniorer, arbeid og pension i Norden

Stadig flere seniorer i Norden jobber. Nordiske seniorer er i høyere grad sysselsatt sammenlignet med øvrige OECD. Det viser en ny svensk rapport skrevet av Senter for seniorpolitikks Bjørn Halvorsen.

Av admin_senior, 3. mars 2020

I samtlige nordiske land har sysselsettingen blant seniorer økt siden år 2000. Flest eldre arbeider i Island, fulgt av Sverige og Norge. Den største økningen har skjedd i Danmark og Finland.

Les rapporten her.

«Det er positivt at stadig flere seniorer fortsetter å arbeide. Men vi må gjøre mer for å ivareta eldres kunnskap og erfaring. Det er en nøkkel om vi skal klare velferden og pensjonene i fremtiden, sier delegasjonens ordförande Anders Ferbe.  

Rapporten Seniorer, arbeid og pension i Norden er skrevet av Bjørn Halvorsen ved Senter for seniorpolitikk i Oslo. Rapporten viser at sysselsetttingen i samtlige nordiske land er høy og har økt fra år 2000 til 2018.

Høy og økende sysselsetting

Høyest er sysselsettingen blant seniorer i Island, fulgt av Sverige og Norge. Den raskeste økningen de seneste årene har dog skjedd i Danmark og Finland. Den senior arbeidskraften i Norden har dessuten en stadig forbedret helse, lenger utdannelse og de aller fleste lever aktive og gode liv også utenfor arbeidslivet. Sammenlignet med øvrige land i OECD er sysselsettingen blant seniorer i Norden høy, både blant kvinner og menn.

I samtlige nordiske land er det blitt gjennomført, eller holder på gjennomføres, omfattende pensjonsreformer for å sikre bærekraftige pensjoner med en raskt aldrende befolkning. Samtlige land fører en aktiv og inkluderende arbeidsmarkeds- og arbeidsmiljøpolitikk, men det forekommer også særskilte initiativ og innsats rettet mot eldre arbeidskraft, særlig i Danmark, Norge og Sverige.

«Man kan med fordel la seg inspirere av hverandre og kanskje lære av hverandre også på dette området i de nordiske landene,» menar forfatteren Bjørn Halvorsen. Og andre land kan la seg inspirere og kanskje lære av de nordiske, legger han til.

Delegasjonen for senior arbeidskraft

Regjeringen i Sverige besluttet i august 2018 å engasjere en delegasjon for senior arbeidskraft (S 2018:10). I delegasjonens oppdrag inngår å jobbe for et mer inkluderende og aldersuavhengig synssett i arbeidslivet og å spre kunnskap og forskning om eldres muligheter.

Dette er den tolvte rapporten i en serie av 20 rapporter som delegasjonen har til hensikt å publisere det nærmeste året. Rapporten kan lastes ned på delegasjonens nettside. Der finnes også informasjon om delegasjonens oppdrag og arbeid.

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

*

Her finner du flere forskningsrapporter

Seniorrådgiver Bjørn Halvorsen i Senter for seniorpolitikk.