Samfunnsverdien ved økt yrkesaktivitet for seniorer

Hva er den samfunnsøkonomiske gevinsten ved økt avgangsalder? Hvor mye tjener samfunnet på at delmål 3 i IA-avtalen nås? Utredningen ser også på konsekvenser av pensjoneringsatferd og beskriver hvordan seniorer bidrar til samfunnet gjennom deltakelse i arbeidslivet.

Av seniorpolitikk, 1. juni 2017

Hva er den samfunnsøkonomiske gevinsten ved økt avgangsalder? Hvor mye tjener samfunnet på at delmål 3 i IA-avtalen nås? Utredningen ser også på konsekvenser av pensjoneringsatferd og beskriver hvordan seniorer bidrar til samfunnet gjennom deltakelse i arbeidslivet.