5265 barnehageansatte spurt

Seniorer i barnehagesektoren

Fastholdelse, frafall og frafallsårsaker.

Av admin_senior, 17. september 2020

Fafo-rapport 2020:18

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

Slutter i barnehagejobben

Prosjektet gir ny kunnskap om hvorfor seniorer slutter i barnehagejobben, og om hva som eventuelt skal til for at flere seniorer kan, og vil, fortsette i barnehagejobben lenger. Prosjektet er finansiert av Senter for seniorpolitikk, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og KS.

Her finner du flere forskningsrapporter

Den reduserte avgangen fra barnehagesektoren, som særlig gjaldt de eldste seniorarbeidstakerne, betyr at det har vært en nedgang i andelen som bytter jobb fra barnehagesektoren til andre næringer mot slutten av karrieren.

Blir værende

De som byttet jobb, hadde ofte deltidsstillinger og gikk over til arbeid innen offentlig administrasjon, undervisning eller helse- og sosialsektoren. Det er, med andre ord, flere enn tidligere som blir værende i barnehagejobben fram til pensjonering eller til de går over på arbeidsavklaringspenger eller på uførepensjon.

Gikk av med AFP

Blant seniorene som gikk av før fylte 62 år, mottok to tredeler en av disse to ytelsene. Blant dem som sluttet i alderen 62 til 66 år, mottok også rundt fire av ti slike helserelaterte ytelser. Flertallet mottok likevel avtalefestet pensjon, mens kun en liten andel mottok pensjon fra folketrygden.

Sammenfattet innebærer dette at hovedårsaken til frafall fra barnehager etter fylte
50 år er helserelatert, og ikke primært knyttet til de ansattes ønske om annet arbeid.

Her finner du flere forskningsrapporter

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?