Seniorer i finansnæringen

Hvordan er det å være senior i finansnæringen, hvor mange er de - og trives de?

Av admin_senior, 1. mai 2017

Rapporten er en kartlegging av kjennetegn, holdninger og pensjoneringsatferd blant de eldste, og en kartlegging av bedriftenes personalpolitikk overfor seniorer.


Utarbeidet for Senter for seniorpolitikk, Finans Norge og Finansforbundet Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Senter for Seniorpolitikk (SSP), Finans Norge og Finansforbundet. Referansegruppen for prosjektet har vært viktig i gjennomføringen. Gruppen har bestått av Linda Hauge fra SSP, Elin Mathiesen fra Finans Norge og Nanna Ringstad fra Finansforbundet.

I Proba har Audun Gleinsvik (prosjektleder) og Rune Busch gjennomført prosjektet.

Les rapporten her

Sysselsettingen i næringen faller

I hovedsak er seniorene i finansnæringen tilfreds med arbeidssituasjonen. Både de og andre mener at de behersker sine oppgaver og er like produktive som yngre ansatte. Sysselsettingen i næringen faller, og trolig vil denne utviklingen fortsette. Samtidig nærmer mange ansatte seg pensjons-alderen, og avgangen fra næringen til pensjon vil bli omfattende. De senere årene har mange gått av i forbindelse med tilbud om sluttpakker.

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

*

Her finner du flere forskningsrapporter