Seniorer i finansnæringen

Hvordan er det å være senior i finansnæringen, hvor mange er de - og trives de? Rapporten er en kartlegging av kjennetegn, holdninger og pensjoneringsatferd blant de eldste, og en kartlegging av bedriftenes personalpolitikk overfor seniorer.

Av seniorpolitikk, 1. mai 2017

Seniorer i finansnæringen


Utarbeidet for Senter for seniorpolitikk, Finans Norge og Finansforbundet Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Senter for Seniorpolitikk (SSP), Finans Norge og Finansforbundet. Referansegruppen for prosjektet har vært viktig i gjennomføringen. Gruppen har bestått av Linda Hauge fra SSP, Elin Mathiesen fra Finans Norge og Nanna Ringstad fra Finansforbundet.

I Proba har Audun Gleinsvik (prosjektleder) og Rune Busch gjennomført prosjektet.

Les rapporten her

I hovedsak er seniorene i finansnæringen tilfreds med arbeidssituasjonen. Både de og andre mener at de behersker sine oppgaver og er like produktive som yngre ansatte. Sysselsettingen i næringen faller, og trolig vil denne utviklingen fortsette. Samtidig nærmer mange ansatte seg pensjonsalderen, og avgangen fra næringen til pensjon vil bli omfattende. De senere årene har mange gått av i forbindelse med tilbud om sluttpakker.