Industriarbeidere

Seniorer i industrien – arbeidslivets slitere.

Hvordan er det å være senior i industrien? Rapporten redegjør for antall og andel 50+ i bransjen, samt hva vi vet om deres arbeidsforhold og tidligpensjonering. Hva sier seniorer om utdanning og yrkesløp, arbeidsmiljø og helse, tilrettelegging og seniorpolitikk, kompetanse, verdsetting og hvordan tilpasser de seg til pensjonsreformen?

Av seniorpolitikk, 6. desember 2018

Hvordan er det å være senior i industrien? Rapporten redegjør for antall og andel 50+ i bransjen, samt hva vi vet om deres arbeidsforhold og tidligpensjonering. Hva sier seniorer om utdanning og yrkesløp, arbeidsmiljø og helse, tilrettelegging og seniorpolitikk, kompetanse, verdsetting og hvordan tilpasser de seg til pensjonsreformen?