Eldre lærere

Seniorer i skolen

Denne rapporten fra Fafo i 2022 handler om seniorer i skolen, nærmere bestemt undervisningspersonell i grunnskole og videregående skole.

Av admin_senior, 29. mars 2022

Av Tove Midtsundstad, Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen, Fafo.

I rapporten sammenfattes et utvalg nyere forskning og statistikk om pensjonering, arbeidsbelastninger og arbeidsmiljø på skoler, herunder analyser av registerdata fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Forskerne har gjennomført kvalitative intervjuer med et utvalg seniorer på fire skoler, i tillegg til deres ledere og tillitsvalgte. Følgende tema og problemstillinger belyses:

 • Omfanget av 55+ i yrkene/bransjen?
 • Hvordan er det å være senior i disse yrkene?
 • Hvordan opplever de arbeidshverdagen?
 • Hvilke utfordringer har de (som seniorer)?
 • Hvilke utviklingsmuligheter opplever de?
 • Opplever de anerkjennelse?
 • Hvordan opplever de arbeidsmiljø og ledelse?
 • Hvor lenge er seniorene i sine yrker?
 • Når slutter de?
 • Hvorfor slutter de?
 • Hvor går de eventuelt videre?
 • Er yrket/bransjen et godt sted å være i seinkarrieren?
 • Hva er potensialet for disse yrkene med hensyn til å kunne stå lenger i arbeid

Les rapporten her

Fafo-forsker Tove Midtsundstad. (Foto Dag W. Grundseth)
Fafo-forsker Tove Midtsundstad. (Foto Dag W. Grundseth)

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

*

Her finner du flere forskningsrapporter