Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet

Rapporten gir en oppdatert beskrivelse av seniorers mobilitet på det norske arbeidsmarkedet og en beskrivelse av gjeldende politikk på området. Det gis også en oversikt over forhold som hemmer og fremmer mobilitet blant seniorer og det drøftes om mobilitetsgraden i Norge er for lav.

Av seniorpolitikk, 31. oktober 2016

Rapporten gir en oppdatert beskrivelse av seniorers mobilitet på det norske arbeidsmarkedet og en beskrivelse av gjeldende politikk på området. Det gis også en oversikt over forhold som hemmer og fremmer mobilitet blant seniorer og det drøftes om mobilitetsgraden i Norge er for lav.