Varehandel

Seniorpolitikk i varehandelen

Detaljhandelen består i hovedsak av mindre enheter, lav avtaledekning og mye deltid. Nesten en av fire ansatte i bransjen er over 50 år. Har seniorene en annen tilknytning til arbeidsforholdet enn de yngre og hvordan er betingelsene for god seniorpolitikk i varehandelen? Denne rapporten er resultatet av et samarbeid mellom Fellestiltakene LO-Virke, Handel og Kontor Norge, Virke, Senter for seniorpolitikk...

Av admin_senior, 1. juni 2019

Detaljhandelen består i hovedsak av mindre enheter, lav avtaledekning og mye deltid. Nesten en av fire ansatte i bransjen er over 50 år. Har seniorene en annen tilknytning til arbeidsforholdet enn de yngre og hvordan er betingelsene for god seniorpolitikk i varehandelen?

Denne rapporten er resultatet av et samarbeid mellom Fellestiltakene LO-Virke, Handel og Kontor Norge, Virke, Senter for seniorpolitikk og Fafo.

I arbeidet med prosjektet har flere tidligere kolleger på Fafo bidratt i tillegg til hovedforfatterne. Åsmund Hermansen har gjort en stor jobb med data fra Norsk seniorpolitisk barometer, og Therese Saltkjel har også bidratt. På Fafo har Tove Midtsundstad kvalitetssikret rapporten, og Bente Bakken har hatt ansvar for ferdigstillelse.

Les rapporten her