Varehandel

Seniorpolitikk i varehandelen

Detaljhandelen består i hovedsak av mindre enheter, lav avtaledekning og mye deltid. Nesten en av fire ansatte i bransjen er over 50 år. Har seniorene en annen tilknytning til arbeidsforholdet enn de yngre og hvordan er betingelsene for god seniorpolitikk i varehandelen?

Av seniorpolitikk, 1. juni 2019

Detaljhandelen består i hovedsak av mindre enheter, lav avtaledekning og mye deltid. Nesten en av fire ansatte i bransjen er over 50 år. Har seniorene en annen tilknytning til arbeidsforholdet enn de yngre og hvordan er betingelsene for god seniorpolitikk i varehandelen?