Trygg trafikk med seniorer

Rapporten tar for seg situasjonen for yrkessjåfører som; bussjåfører, lokomotivførere og konduktører innen buss- og togtransport og beskriver seniorenes opplevelse av trivsel, arbeidsmiljøutfordringer, deres erfaring, kompetanse og forhold til arbeid og pensjonering.

Av admin_senior, 31. august 2017

Seniorenes arbeidssituasjon kan variere mellom ulike bransjer og yrker, og dermed varierer også behov og utfordringer de møter som godt voksne arbeidstakere.

Rapporten omhandler persontransport, nærmere bestemt seniorer som jobber som lokomotivførere, konduktører og bussjåfører.

Studien av bussbransjen og seniorene i bussbransjen illustrerer hvor viktig etterspørsel etter arbeidskraft og det å føle seg ettertraktet er for om man fortsetter i jobben etter fylte 62 år. At vi har så mange bussjåfører over 62 år, synes primært å ha sammenheng med at bransjen har hatt et rekrutteringsproblem over flere år.

Les rapporten her

Les mer om Nettbuss Trondheim

Prosjektet er uført av Hanne Bogen og Tove Midtsundstad v/Fafo.