Trygg trafikk med seniorer

Rapporten tar for seg situasjonen for yrkessjåfører som; bussjåfører, lokomotivførere og konduktører innen buss- og togtransport og beskriver seniorenes opplevelse av trivsel, arbeidsmiljøutfordringer, deres erfaring, kompetanse og forhold til arbeid og pensjonering.

Av admin_senior, 31. august 2017

Seniorenes arbeidssituasjon kan variere mellom ulike bransjer og yrker, og dermed varierer også behov og utfordringer de møter som godt voksne arbeidstakere.

Rapporten omhandler persontransport, nærmere bestemt seniorer som jobber som lokomotivførere, konduktører og bussjåfører.

Bussbransjen

Studien av bussbransjen og seniorene i bussbransjen illustrerer hvor viktig etterspørsel etter arbeidskraft og det å føle seg ettertraktet er for om man fortsetter i jobben etter fylte 62 år.

Rekrutteringsproblemer

At vi har så mange bussjåfører over 62 år, synes primært å ha sammenheng med at bransjen har hatt et rekrutteringsproblem over flere år.

Les rapporten her

Les mer om Nettbuss Trondheim

Prosjektet er uført av Hanne Bogen og Tove Midtsundstad v/Fafo.

*

Trenger du eller din virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

*

Her finner du flere forskningsrapporter