Senkarrierer og yrkesavgang

Veier ut av arbeidslivet

Denne rapporten presenterer og utdyper funn fra prosjektet «Overgangen mellom arbeid og pensjon – forståelse av pensjoneringsatferd», som er gjennomført på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk.

Av admin_senior, 14. mars 2023

NOVA rapport nr 3/23

Katharina Herlofson, Tale Hellevik, Axel West Pedersen og Per Erik Solem (red.)

Målsettingen har vært å få en bedre forståelse av hvordan overgangen fra et liv som yrkesaktiv til en tilværelse som pensjonist arter seg i dagens Norge. Og hvilke forhold som bidrar til ulike typer av avgangsløp og til avgjørelsen om å forlate arbeidslivet.

Rapporten er organisert i tråd med prosjektets delstudier.

Innledningsvis redegjøres det for begreper, samt teoretiske perspektiver, som benyttes. Deretter beskrives de økonomiske og juridiske rammebetingelsene (pensjon og aldersgrenser) som gjelder for yrkesavgangen i privat og offentlig sektor.

Se opptak fra seminaret

Rapport fra NOVA OsloMet