SSP-NOTAT NR 7

Alderisme og aldersdiskriminering – en samfunnsutfordring

I SSP-notat nr 7 ser Per Erik Solem fra OsloMet nærmere på begreper og forekomst av alderisme i arbeidslivet.

Av Berit Solli, 31. mai 2022

Per Erik Solem

Forsker Per Erik Solem. Foto: Nova / OsloMet

Anders på 59 år mistet jobben fordi mange ble overtallige i virksomheten. Han
har søkt over 50 jobber som han er godt kvalifisert til, men har ennå ikke blitt
innkalt til intervju. Kan det ha med alderen hans å gjøre? Det kan godt være,
ikke minst fordi mange menn og kvinner i 50-årene opplever det samme. Kan de
være utsatt for alderisme? I så fall er det et samfunnsproblem, som også viser
seg på mange andre områder enn bare i arbeidslivet.

I dette notatet redegjør Per Erik Solem fra OsloMet for hva som menes med alderisme og
aldersdiskriminering, hvordan det kan framtre i arbeidslivet og ellers. Videre
skal jeg se på ulike årsaker til alderisme og på mulige tiltak for å motvirke
diskriminering av eldre mennesker.

Les notatet om alderisme her!

Notatet går gjennom begreper innen alderisme, med vekt på oppfatninger, stereotypier, følelser, fordommer, disposisjon for diskriminering og diskriminerende adferd.

Videre beskriver Solem alderismens historie, og tar for seg en rekke eksempler.

Solem oppsummerer kunnskapen om forekomsten av aldersdiskriminering i arbeidslivet. Han ser på årsaker og virkninger av alderisme på individ- og gruppenivå. Han ser også på om alderismen økte under pandemien.

Les notatet om alderisme her!