SSP-NOTAT NR 7

Alderisme og aldersdiskriminering – en samfunnsutfordring

I SSP-notat nr 7 ser Per Erik Solem fra OsloMet nærmere på begreper og forekomst av alderisme i arbeidslivet.

Av Berit Solli, 31. mai 2022

Per Erik Solem

Forsker Per Erik Solem ved OsloMet. Foto: Nova / OsloMet

Les notatet om alderisme her!

Notatet går gjennom begreper innen alderisme, med vekt på oppfatninger, stereotypier, følelser, fordommer, disposisjon for diskriminering og diskriminerende adferd.


Videre beskriver Solem alderismens historie, og tar for seg en rekke eksempler.


Solem oppsummerer kunnskapen om forekomsten av aldersdiskriminering i arbeidslivet. Han ser på årsaker og virkninger av alderisme, på individ- og gruppenivå. Han ser også på om alderismen økte under pandemien.

Les notatet om alderisme her!