LANDNOTAT

Om aldring, arbeid og pensjon i Finland

Finland har en demografisk utvikling med stigende levealder og aldrende befolkning, omtrent på linje med andre land i Europa. Det har vært en ganske langvarig økonomisk stagnasjon i Finland, men den økonomiske utviklingen er nå i bedring.

Av Berit Solli, 21. oktober 2019

Regjeringen har programfestet å øke den samlede sysselsettingsraten fra 68 % til 72 % av befolkningen i yrkesaktiv alder (15-65 år) i årene 2015-2020. Sysselsettingen blant seniorer er lavest i Norden, men den øker nå markert.

Les notatet her.

Livsglede viktigere for danskene enn for finnene