LANDNOTAT

Om aldring, arbeid og pensjon i Nederland

Sysselsettingen blant seniorer 55-70 år er sterkt stigende i Nederland – sterkere enn i Norge. Men det er også mange langtids ledige seniorer, og mange med usikre og svakt regulerte arbeidsforhold.

Av Berit Solli, 21. oktober 2019

Det er satt i verk mange reformer og programmer for å styrke seniorsysselsettingen i Nederland. Uførepensjoner og andre førtidspensjoner er strammet inn eller faset ut.

Pensjonsalderen heves.

Diverse arbeidsmarkeds- og arbeidslivsprogrammer er i innført i samarbeid mellom myndighetene og arbeidslivets parter for å stimulere til et lengre og bedre arbeidsliv blant eldre.

Arbeidsgivere er blitt mer opptatt av å fremme lange og gode arbeidsliv for sine ansatte.

Reformene og programmene har bidratt til endrete holdninger og atferd og til sterk vekst i seniorsysselsettingen i Nederland i de senere årene.

Les notatet her.

Nyhet: Kunnskapsnotat om Nederland