LANDNOTAT

Om aldring, arbeid og pensjon i Tyskland

Det er en stor og imponerende snu-operasjon som er skjedd i Tyskland i årene etter gjenforeningen.

Av Berit Solli, 21. oktober 2019

En utpreget tidlig-pensjoneringskultur og lav sysselsetting blant kvinner er snudd til en meget stekt stigende sysselsetting blant seniorer 55 år og eldre.

En rekke omfattende reformer og programmer i arbeidsliv og pensjon har ført til denne utviklingen

Les notatet her.