LANDNOTAT

Om aldring, arbeids og pensjon i Sverige

Sverige har en aldrende befolkning. Flere mennesker lever lengre og i flere år med god helse. Det har de til felles med de aller fleste andre land i Europa.

Av Berit Solli, 21. oktober 2019

Levealderen og andelen eldre i Sverige er blant de høyeste, men andelen eldre ventes å øke mindre framover enn i andre land. Sysselsettingen blant eldre er også høy i Sverige fram til 65 års alder, da den går markert ned. Pensjonsaldernormen på 65 år står sterkt i Sverige.

Les notatet her.