Industrien

… 1 av 8 menn over 54 år jobber i industrien?

Industriens arbeidskraftsbehov er redusert de siste 30-40 årene. De har derfor ikke noe rekrutterings-problem, selv om det i enkeltbransjer og enkelte regioner kan være vanskelig å skaffe kompetent arbeidskraft.

Av seniorpolitikk, 30. januar 2023

Foto: iStock

Mange av dagens seniorer jobber imidlertid i industrien. Det gjelder én av åtte menn over 54 år. Pensjonsreformen har bidratt til at flere av dem jobber etter fylte 62 år.

Tidligavgangen er likevel høyere enn i andre bransjer, grunnet fysisk tungt arbeid over mange år. Om yrkesaktiviteten blant eldre i samfunnet skal økes, er det derfor viktig at også industrien klarer å holde på flere seniorer.

Les mer i rapporten:

Bransjespesifikk seniorpolitikk – utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger

Les mer i våre faktaark fra 10 bransjestudier