Avgang fra arbeidslivet

38% av 60-åringene gleder seg til å slutte i arbeidslivet

Til sammen er det 42 % som gleder seg til å tre ut av arbeidslivet i 2022. Det er en økning på 6 prosentpoeng fra 2020, og 9 prosentpoeng høyere enn rett etter pensjonsreformen tredde i kraft i 2011.

Av admin_senior, 13. mars 2023

Foto: iStock

For de over 60 år er andelen 38 %. Det er en like stor andel som for de mellom 30 og 39 år som gleder seg litt eller mye til å tre helt ut av arbeidslivet.

Det er de yngre seniorene i aldersgruppene (50-59 år) som gleder seg mest til å tre helt ut av arbeidslivet. Holdninger til avgang fra arbeidslivet kan ha betydning for når eldre går ut av arbeidslivet.

Over halvparten av de yrkesaktive i alderen 50-59 år gleder seg mye eller litt til å tre helt ut av arbeidslivet.

Les mer i Norsk seniorpolitisk barometer 2022

Les mer om resultatene i barometeret

*

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….