Norsk seniorpolitisk barometer

50-åringer gleder seg mest til å tre ut av arbeidslivet

Over halvparten av de yrkesaktive i alderen 50-59 år gleder seg mye eller litt til å tre helt ut av arbeidslivet.

Av admin_senior, 20. februar 2023

tenkende-dame

Foto: iStock

De yrkesaktive i 50 årene gleder seg mest til å bli tre ut av arbeidslivet. Til sammen er det 42 % som gleder seg til å tre ut av arbeidslivet i 2022.

Det er en økning på 6 prosentpoeng fra 2020, og 9 prosentpoeng høyere enn rett etter pensjonsreformen tredde i kraft i 2011. Det er de yngre seniorene i aldersgruppene (50-59 år) som gleder seg mest til å tre helt ut av arbeidslivet.

Holdninger til avgang fra arbeidslivet kan ha betydning for når eldre går ut av arbeidslivet. Over halvparten av de yrkesaktive i alderen 50-59 år gleder seg mye eller litt til å tre helt ut av arbeidslivet.

Les mer i Norsk seniorpolitisk barometer 2022

Les mer om resultatene her

*

Trenger deres virksomhet mer kunnskap om aldring og arbeid, hvordan de 15 neste årene i arbeidslivet kan bli de 15 beste eller andre seniorpolitiske tema?

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….