OECD-rapport

50+ i arbeidslivet bidrar til yngre kollegers produktivitet

Eldre bidrar med stabilitet i tider med mye endring. Og eldres erfaringer gir viktige supplement og perspektiv til yngres nye kunnskaper.

Av admin_senior, 1. desember 2021

vissteduat

Foto: iStock

Innen 2050 vil mer enn fire av ti individer i verdens mest avanserte økonomier være eldre enn 50.

Arbeidsstyrken eldes enda raskere enn totalbefolkningen. Det skyldes at mindre årskull av yngre mennesker kommer i arbeid i en senere alder, og at eldre blir værende lenger i arbeid.

Derfor vil både økonomisk suksess og produktivitet i økende grad være knyttet til eldre arbeidstakere.

Hvis arbeidsgivere skal tilpasse seg disse endringene, må de revurdere sin praksis med tanke på en aldersinkluderende arbeidsstyrke.

Les OECD-rapporten her!

*

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….