Hot or not

6 av 10 virksomheter følger ikke med i timen

Større bedrifter har oftere en HR-strategi enn små bedrifter, og offentlig sektor oftere enn private virksomheter.

Av admin_senior, 11. januar 2022

vissteduat

Foto: iStock

De ansatte er bedriftenes viktigste produksjonsfaktor – og ofte den som koster mest. Det er derfor svært lønnsomt å ha en HR-strategi som bidrar til at man har motiverte medarbeidere.

Motiverte medarbeidere håndterer omstilling og endring, de utvikler seg og lærer nye ting gjennom hele yrkeslivet.

HR-funksjonens rolle

Senter for seniorpolitikk har publisert et notat om HR-funksjonens rolle i seniorpolitikken og har avholdt webinar med debatt.

Les notatet her: SSP-notat om HR-funksjonens rolle i seniorpolitikken.

Se opptak fra webinar her: HR med et seniorperspektiv – “hot or not”

*

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….