Videreutdanning

…70 % av sykepleierne over 50 år har spesialisering

De fleste med spesialistutdanning er enten intensivsykepleiere, psykiatriske sykepleiere, operasjonssykepleiere, anestesisykepleiere eller kreftsykepleiere

Av admin_senior, 3. oktober 2022

Foto: iStock

10 prosent har en mastergrad, en master i kombinasjon med en spesialisering eller flere parallelle spesialiseringer.

Blant hjelpepleiere og helsefagarbeidere har 25 prosent en videreutdanning, hvorav flest innen barsel og barnepleie eller psykisk helse.

Les mer i rapporten her! Seniorer i sykehussektoren.