OECD-rapport

Alder er den vanligste grunnen for diskriminering på jobb

Høy alder (50 år+) er det vanligste diskrimineringsgrunnlaget i arbeidslivet. Folk oppgir i mye mindre grad å bli diskriminert på grunnlag av kjønn og etnisitet.

Av admin_senior, 9. august 2021

Foto: iStock

Les mer i rapporten her!

En rapport fra OECD (2020) viser at aldersdiskriminering er den mest utbredte formen for diskriminering på jobb. Rapporten handler om å leve, lære og tjene penger lenger.

Av alle som har opplevd en form for diskriminering på jobb de siste fem årene, opptrer alder suverent hyppigst.

Folk lever og jobber lenger enn noen gang før, med fire til fem generasjoner som jobber side om side. Dette gjenspeiler de positive sidene ved befolkningens aldring og gir store muligheter for næringslivet, arbeidstakere og samfunn. Det anslås at å bygge en flergenerasjons arbeidsstyrke og å gi eldre ansatte større arbeidsmuligheter kan øke BNP per innbygger med 19 prosent de neste tre tiårene.

Den nye rapporten handler om tre aspekter ved seniorpolitikk: Å rekruttere, å sikre godt arbeidsmiljø og å utvikle ferdigheter gjennom hele arbeidslivet.

Kilde OECD (2020) Promoting an Age-Inclusive Workforce: Living, Learning and Earning Longer, OECD Publishing, Paris.

Les også OECDs rapport om at BNP vil øke med økt seniorsysselsetting her.

*

Ta kontakt med oss her!

Hvorfor seniorpolitikk?
Hvordan utvikle god seniorpolitikk?

Les flere Visste du at….